Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ГОРЕЩО

latest

Какво е диверсификация и как да диверсифицирате инвестициите си?

Какво е диверсификация на парите? Един от най-простите начини да схванете какво представлява това понятие е именно поговорката “Не слагайте ...

Какво е диверсификация на парите?

Един от най-простите начини да схванете какво представлява това понятие е именно поговорката “Не слагайте всички яйца в една кошница”.

С други думи, смята се, че портфейл, който е изграден от различни видове активи ще даде средно по-висока възвръщаемост в дългосрочен план като същевременно ще намали риска от притежанието на само един актив.

 Как да диверсифицирате инвестициите си?

Диверсификацията на инвестициите е един от най-важните фактори за успешно инвестиране. Тя ни позволява да разпределяме риска между различни инвестиционни инструменти и да намалим вероятността за загуба на цялата ни инвестиционна портфейл.

Ето няколко начина за диверсификация на инвестициите:

Инвестиране в различни класове активи
Това може да включва акции, облигации, недвижими имоти и суровини. Като разпределяме инвестициите си между тези различни класове активи, ние намаляваме риска от загуба на всички нашите инвестиции в един клас активи.

Инвестиране в различни сектори
Всяка индустрия може да бъде засегната от различни икономически и политически събития. Като разпределяме инвестициите си в различни сектори, ние можем да намалим риска от загуба на всичките ни инвестиции в един сектор.

Инвестиране в различни региони
Различните региони на света могат да бъдат засегнати от различни икономически и политически събития. Като разпределяме инвестициите си в различни региони, ние можем да намалим риска от загуба на всичките ни инвестиции в един регион.

Използване на инвестиционни фондове
Инвестиционните фондове позволяват на инвеститорите да инвестират в различни класове активи, сектори и региони чрез един инвестиционен продукт. Това ни позволява да диверсифицираме инвестициите си по-ефективно и по-лесно.

Инвестиране в различни времеви периоди
Инвестирането в различни времеви периоди може да бъде полезно за диверсификацията на инвестициите. Краткосрочните инвестиции могат да бъдат по-рискови, но по-високодоходни, докато дългосрочните инвестиции могат да бъдат по-безопасни, но по-малкодоходни. Като инвестираме в различни времеви периоди, ние можем да намалим риска от загуба на всичките ни инвестиции в един период.

Постоянно преразглеждане на инвестиционния портфейл
Ние трябва да преразглеждаме инвестиционния си портфейл периодично и да правим промени, когато е необходимо. Това може да включва продажба на инвестиции, които не са успешни или са създала загуби и замяна на тях с нови инвестиции.

Не създавайте твърде големи позиции в една инвестиция
Ние трябва да се опитаме да не създаваме твърде големи позиции в една инвестиция. Ако инвестицията се провали, загубата ще бъде по-голяма, ако имаме голяма позиция в нея. Вместо това, ние трябва да разпределяме инвестициите си между различни инвестиционни инструменти и да ограничаваме размера на всяка позиция.

Финални думи


В заключение, диверсификацията на инвестициите е ключов фактор за успешно инвестиране. Това ни позволява да разпределяме риска между различни инвестиционни инструменти и да намалим вероятността за загуба на цялата ни инвестиционна портфейл. Следването на горепосочените начини за диверсификация може да помогне за постигане на тази цел.No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.