Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ГОРЕЩО

latest

Ползите За Бизнеса От Кандидатстването По Европрограми

Имате собствен бизнес или планирате да стартирате такъв, имате куп идеи, но не Ви достигат финансови средства… в такъв случай европрограмите...


Имате собствен бизнес или планирате да стартирате такъв, имате куп идеи, но не Ви достигат финансови средства… в такъв случай европрограмите за финансиране са точно за Вас!


Важно е да знаете, че консултантските фирми по европейски проекти са незаменим и задължителен партньор в процеса по кандидатстване. Затова, специалистите споделят как могат да съдействат с изготвянето на проект за финансиране.


В тази статия ще откриете какви са ползите за кандидатствате по европрограми и какви са начините, чрез които консултантите осигуряват успешни резултати при кандидатстване.

 

Защо да кандидатствате за европейско финансиране?

Фирмите кандидатстват за безвъзмездно европейско финансиране с цел да осъществят заложените си краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели и да подпомогнат бъдещото си развитие.


Ако се колебаете дали европейското финансиране е подходящо за Вас, тук ще откриете няколко причини защо то е предпочитано от бизнесите. 


Чрез получаване на безвъзмездна финансова помощ ще се повиши производителността на труда на компанията Ви и по този начин приходите ще нараснат. Това ще донесе позитиви не само на Вас, но и на служителите, които работят в компанията. Ще имате възможност да подобрите пазарните позиции на фирмата си и да разраснете дейността си. 


Още един начин за увеличаване на печалбата е моментът, в който ще се намали себестойността на предлаганите от Вас продукти или услуги. С помощта на безвъзмездно финансиране ще се повиши качеството на предлаганите от Вас продукти или услуги, а това гарантира по-голямо търсене от страна на клиентите. Компанията Ви ще сведе до минимум опасността от кредитен риск, което е също позитив за Вас.

 

Защо да си партнираме с консултантски фирми по европроекти?

Професионалните консултанти, които изготвят и управляват проекти за европейско финансиране имат богат опит с най-различни европрограми и процедурите към тях.

Всяка отделна програма има своите специфики и условия, а консултантите са запознати с тези тънкости. Да се доверите на опитен експерт ще Ви спести не само време и главоболия, но и ще Ви гарантира изготвянето на качествен проект. Именно изготвянето на качествен проект е ключов за спечелване на финансиране.

 

Как да кандидатстваме за европейско финансиране?

Разликата между самостоятелното разработване на проект и разработването на проект чрез консултантска фирма е, че консултантите ще съкратят целия процес за бизнеса Ви.

Ето какви са стъпките при кандидатстване:

Стъпка 1: Консултация

Първото нещо, което трябва да направите е да си насрочите среща с консултант по европроекти. На срещата консултантът ще очаква да получи информация от Вас за дейността на Вашия бизнес и за това какви са целите Ви за развитие, след което ще установи кои европрограми са подходящи за Вас. Важно е на срещата да се уточни какво финансиране търсите.


Експертът ще Ви запознае с отворените и с предстоящите процедури, с размерът на тяхната финансова помощ, с условията за кандидатстване и със сроковете за кандидатстване. Консултантът трябва да провери дали фирмата ви покрива посочените изисквания в Условията за кандидатстване и дали събирате необходимия брой точки, обявени в Методологията за оценка. Ако отговаряте на всички условия и няма други пречки, то тогава може да пристъпите към изготвянето на проект.


Стъпка 2: Изготвяне на проект

След като с помощта на експерт сте избрали правилната процедура за Вас, може да се започне с първите стъпки по изготвянето на проекта. Консултантът ще Ви обясни какви документи ще трябва да му предоставите и с какво друго ще е нужно да съдействате.


Експертът има ангажимент да състави бюджет, да окомплектова необходимата документация, да изготви и входира проекта и да съдейства при допълнителни въпроси от Управляващия орган. Поддържането на ефективна комуникация между кандидата и експерта е задължително условие за изготвянето на качествено проектно предложение.


Стъпка 3: Подаване на проекта

След като експертът извърши финална проверка на изготвения проект е време и кандидатът да разгледа проекта, с който кандидатства за финансова помощ. Консултантът разяснява на клиента ако има нещо неясно и се пристъпва към разписване на проекта.

Кандидатът задължително трябва да разпише със свой електронен подпис проектното предложение, след което се входира в системата на ИСУН. След като проектът е входиран, кандидатът ще получи входящ номер.


Стъпка 4: Управление на проекта 

Последната стъпка е управлението на спечелен проект. Консултантите могат да съдействат с подготовката на всички документи при сключването на договор за отпускане на финансова помощ. Експертите също така осчетоводяват направените разходи и следят за правилното изпълнение на заложените дейности. 


Съдействие от експерта може да получите и при организирането на тръжни процедури, подготвяне на документацията за получаване на плащания и при поддържане на проектно досие. 


Важен факт е, че кандидатът ще подлежи на задължителни проверки, затова е ключово да следванте съветите на консултантите по управлението на проекта. 


No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.