Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ГОРЕЩО

latest

Безопасното транспортиране на дизеловото гориво

  Високите изисквания за безопасност при транспортиране на горива като дизела не са случайно въведени. При доставката им за земеделие, ото...

 

Високите изисквания за безопасност при транспортиране на горива като дизела не са случайно въведени. При доставката им за земеделие, отопление или транспортни услуги има въведе строги мерки, които ако не се спазват, доставчика е заплашен от високи глоби.

Експертите по доставка на качествено дизелово гориво от Дизелор разясняват какви са изискванията както към персонала, така и към МПСто, което ги привозва и възможните щети от неспазването на тези изисквания.

Възможни щети

Транспортирането на горива като дизела могат да бъдат изключително рискови за околната среда, живота на околните и инфраструктурата.

В случай на теч от цистерната, по време на транспортиране, дизеловото гориво може да нанесе сериозни щети на околната среда. Попадането на този или който и да е нефтен продукт в почвата би бил пагубен за растителността в нея. Както горските, така и земеделските растения ще започнат да съхнат, а почвата няма да е годна в продължение на дълги години.

Някои от горивата са силно запалими, а понякога и самозапалими. Самозапалването на нефтения продукт може да се случи при окисляване. Това може да доведе до взрив, последван от загуба на човешки животи и нанасяне на щети на пътната инфраструктура.

За да се подсигури безопасността при транспорта на дизел, през 14.01.2004г Държавата въвежда Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. 

Изисквания към персонала

Участниците в превоза на горива, са длъжни да минат през специално обучение, което да им даде право да пренасят опасни товари като дизела. Тези, които не са преминали такова, нямат право да работят с товари като дизелово гориво.

Обучението на персонала на доставчика на дизел се извършва от консултант по безопасност с опит. В обучението си те изучават общи изисквания за превоз на опасни товари, рисковете при превоза им и как трябва да се реагира при произшествие. Само лицата, получили удостоверение за консултант по безопасността, получават правото да работят като доставчик на дизелово гориво.

 

Изисквания към превозното средство

Обезопасяването на превозното средство и цистерната, в която се принася горивото, е от изключителна важност при извършването на доставки, като дизел за земеделие.

Втечнените горива са летливи и се изпаряват изключително бързо. Също така много от тях могат да се самозапалят при окисляване (контакт с водород). Това изисква цистерните да бъдат добре запечатани, за да се съхрани превозваното вещество.

Всички МПСта, превозващи опасни вещества, са длъжни да имат оранжеви (ADR) табели с обозначение какво превозват и опасността на веществото. В горната част на ADR табелата е отбелязано опасността на превозваното вещество, а в долната - неговия номер. И в двата случая се използва международна кодова система от цифри. Това въведение е с цел при инцидент сигнализиращият бързо да може да съобщи какво има в цистерната. За дизеловото гориво тези номера са 30/1202.

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.