Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ГОРЕЩО

latest

Как да получите заем, без да губите време - 7 препоръки

Как бързо да получите заем - 7 начина за увеличаване на шансовете Ви Какви фактори влияят на одобрението на заема от банкова институция? Пол...

Как бързо да получите заем - 7 начина за увеличаване на шансовете Ви

Какви фактори влияят на одобрението на заема от банкова институция? Полезни съвети, чрез които ще научите много, ще получите финансова грамотност и ще можете по-лесно да се възползвате от кредитиране.

Ако ви е отказан заем, използвайте следните насоки, за да увеличите шансовете си да получите положително решение от банката.

Първо, внимателно проучете какви изисквания налага банката на кредитополучателя и преценете как ги изпълнявате. Програмата за точкуване няма да пропусне въпросника на клиент, който не се вписва в установените минимални доходи или възрастови граници.

Второ, изпратете заявление до няколко банки наведнъж. Повечето от тях приемат онлайн въпросника и обявяват предварителното решение директно в деня на заявката.

Трето, разберете кредитния си рейтинг. Това ще ви позволи да разберете точно дали новото кредитиране е достъпно за клиента и кои оферти са подходящи за него. Личният кредитен рейтинг се основава на данни за кредитна история; можете да го получите безплатно в специализирани услуги.

Четвърто, свържете се с банките, в които вече сте клиент. Кредитните организации често предлагат преференциални условия за лицата, които получават заплати или пенсии по банкова сметка, както и за техните вложители или настоящи или бивши кредитополучатели.

Пето, поискайте  застраховка. Животът и здравето трябва да бъдат застраховани, както и рискът от загуба на работа. Ако настъпи застрахователно събитие, заемът ще бъде изплатен от застрахователната компания, което минимизира рисковете на банката, доколкото е възможно. 

Можете да включите плащането на застраховка в сумата на заема или да го платите сами, по преценка на кредитора. Застрахователната компания може да бъде предложена от банката или избрана от клиента самостоятелно. 

Шесто, предложете обезпечение. Това значително ще увеличи шансовете ви за одобрение на молбата ви за кредит. Става дума за залог на ценно движимо или недвижимо имущество или поръчителство. Поръчителят може да бъде платежоспособно физическо или юридическо лице, като предметът на залога трябва да е с висока ликвидност. При невъзможност за погасяване на кредита банката ще наложи възбрана върху доходите на гаранта или ще продаде обезпечението за покриване на дълга. Тук можете също да разберете своя индивидуален кредитен рейтинг и списък с банки, които поставят минимални изисквания към кредитополучателя. 

Седмият начин за увеличаване на шансовете за получаване на заем е да предоставите на банката възможно най-много информация и документи. Изцяло попълнете въпросника с надеждна информация, потвърдена с документи. Не се опитвайте да прикривате или украсявате каквито и да било данни и не забравяйте, че фалшифицирането на документи се квалифицира като измама.

Имайте предвид, че банките не си сътрудничат с лица, които са в несъстоятелност или по отношение на които е образувана процедура по несъстоятелност. Също така, заемът не е достъпен за клиенти, които имат открито изпълнително производство  и непогасени просрочени задължения.

Смятаме, че при внимателно подреждане на документите, при добра кредитна история, няма да има банка, която да Ви откаже заем.

Желаем Ви успех!

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.