Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ГОРЕЩО

latest

Същността на парите. Парите и техните свойства

  Същността на парите. Парите и техните свойства Съвременната икономика и човешкият живот са немислими без пари. Имаме нужда от тях всеки де...

 


Същността на парите. Парите и техните свойства


Съвременната икономика и човешкият живот са немислими без пари. Имаме нужда от тях всеки ден и навсякъде. Всеки ден купуваме различни стоки и услуги с пари, поставяме ги в банки за спестявания, използваме ги за плащане за почивки, вземаме на заем, плащане на  данъци и други. Очевидно е, че парите са необходими и важни не само за обикновения човек, който ги използва за задоволяване на лични нужди. Те са необходими и на други стопански субекти – предприятия и държавата. Първите ще използват парите за извършване на предприемаческа дейност и печалба, а вторите ще ги използват основно за регулиране на икономиката на страната. Широките възможности за използване на парите ги правят особено значими и ценни за всички субекти. Няма значение в каква форма са парите, дали са цветни листчета, счетоводни записи или най-често байтове информация, които се предават с помощта на съвременни средства за комуникация. Всички тези форми са еднакво важни и необходими за нас. Парите в съвременния свят създават основата за повечето икономически отношения, така че е невъзможно да си представим функционирането на съвременната пазарна икономика без тях. 


Именно паричната система представлява нейната необходима основа. Ефективно и стабилно функционираща парична система днес е ключът към нормалното функциониране на икономиката и устойчив икономически растеж. Огромното значение на парите се доказва и от факта, че почти всички макро- и микроикономически показатели се определят в парично изражение, което дава възможност да се анализира тяхната динамика и да се сравни с други показатели. Основните показатели включват парично предлагане, ниво на цените, брутен вътрешен продукт, печалба, приходи, разходи.


Предпоставки за възникване на парите и тяхната същност

Необходимостта от възникване на парите се дължи на обективното развитие на производителните сили и производствените отношения. Те се появяват при определени условия за осъществяване на производствени и икономически отношения в обществото и допринасят за тяхното по-нататъшно развитие. Под влияние на условията за развитие на икономическите отношения се променят и характеристиките на функционирането на парите.


Непосредствените предпоставки за появата на парите са:

  • преходът от натурално стопанство към производство на стоки и размяната им;
  • възникване на имуществена независимост на стопанските субекти - собственици, произвеждащи търгуеми продукти;
  • спазване на еквивалентност при замяна чрез измерване на стойността на стоката.

Световните пари


Разширяването на стоковото производство, глобализацията на икономическите отношения, задълбочаването на международното разделение на труда, интегрирането на световния пазар са били предпоставки за възникване и развитие на функцията на световните пари.

Световните пари исторически и логически се основават на всички предишни функции на парите, като ги синтезират, и са:

  • международна мярка за стойност;
  • универсално средство за плащане и покупка;
  • материализиране на общественото богатство.

Огромен интерес се наблюдава към криптовалутите

Потребителите на криптовалута са привлечени от относителната анонимност на системата и пълната децентрализация на тази особена система за плащане. Продавачът получава кибер пари директно от купувача. Плащанията не се извършват чрез банки или небанкови кредитни институции, които може да изискват идентификация на потребителя. Използвайки криптовалути, можете например да купувате онлайн игри и приложения незабавно и с ниски комисионни, без да използвате кредитни карти или банкови сметки.

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.