Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ГОРЕЩО

latest

10 икономически термина, които всеки трябва да знае

10 икономически термина, които всеки трябва да знае За да имате предимство пред другите, трябва постоянно да попълвате своята „база данни“ с...10 икономически термина, които всеки трябва да знае

За да имате предимство пред другите, трябва постоянно да попълвате своята „база данни“ с нови знания. Това важи особено за сферата на икономиката, с която се сблъскваме всеки ден в ежедневието. Изброените по-долу икономически термини ще ви помогнат да разберете по-добре как работи светът, как да избегнете някои проблеми и какви инструменти да използвате, за да подобрите финансовото си състояние. 


1 Актив

В широк смисъл активът е нещо, което има стойност. В същото време обаче активът има предпоставка: той трябва да носи икономически ползи на собственика на актива в краткосрочен или дългосрочен план. Активите могат да бъдат не само имущество като недвижими имоти и финанси, но също така, например, вземания.

2. Ликвидност


Не е необичайно да се говори за нещо като ликвидно, което предполага изгодна сделка. Всъщност ликвидността е свойство на даден актив, което позволява той да бъде продаден на пазарна цена или близка до нея. С други думи, ако купите нещо, което има стойност, тогава то става ликвидно само ако може бързо да бъде продадено и възстановено с инфлация.3. Фалит 


Обикновените хора смятат фалита за липса на средства за съществуване, но това не е така. Несъстоятелността е невъзможността на длъжника да удовлетвори изцяло изискванията на кредиторите за парични задължения. Освен това подобна невъзможност се превръща в несъстоятелност само след специална процедура за обявяване на лице или фирма в несъстоятелност. 

4. Дефолт


Напоследък този термин се използва все по-често в медиите на различни страни поради острата икономическа криза, обхванала целия свят. Проблемът е, че съзнателно или несъзнателно се злоупотребява с този термин, което не само обърква обикновените хора, но и внася още повече хаос в икономиката поради всеобщия страх. Неизпълнение  по договор за заем. Но това не е фалит, както може погрешно да се смята, а само неплащане на лихва или главница. По правило терминът неизпълнение се прилага за държави, въпреки че може да бъде обявен и от компании и дори физически лица. Има два вида неизпълнение: редовно и техническо. В първия случай неизпълнението се обявява от кредитополучателя по собствена воля поради невъзможността за частично или пълно изплащане на дълга. Във втория случай неизпълнение се обявява против волята на кредитополучателя от трети страни или организации.


5. Капитализъм


Капитализмът е основната икономическа система на света. Капитализмът се ръководи от частната собственост върху средствата за производство и друга движима и недвижима собственост. Основният двигател на капитализма е желанието за печалба с всички налични средства. За да предотвратят нелоялна конкуренция, правителствата ограничават пазара.

6. Диверсификация

Едва ли не сте чували това понятие! То стана често употребявано, но какво всъщност означава?
Можете да диверсифицирате своя портфейл като инвестирате в различни класове активи като облигации, фондове, акции, деривати, както и в различни отрасли.

Много често думата диверсификация означава „отказ от едностранчива специализация”. Например: руската икономика е силно зависима от износа на енергийни суровини като петрол и природен газ. Това я прави изключително уязвима на колебания в техните цени на международните пазари.


7. Капитал


Капиталът е тясно свързан с капитализма, като същевременно е отделен термин, възникнал хиляди години преди появата на настоящата икономическа формация.
Просто казано, капиталът е стойност, използвана за генериране на печалба. В същото време капиталът е  с нарастваща стойност, стремейки се да се увеличи поради индустриални и икономически дейности. Активите също могат да станат капитал, но само ако са инвестирани в производствена или друга стопанска дейност с цел печалба.

8. Инвестиция


Инвестицията е влагане на капитал с цел получаване на печалба. В същото време инвестициите и печалбите могат да бъдат както материални, така и нематериални. Пример за материални инвестиции са финансовите инжекции в производството за разширяване на капацитета. В този случай инвеститорът предполага, че е увеличил печалбите чрез подобряване на качеството или количеството. Пример за нематериална инвестиция е самообучението. В този случай „инвеститорът“ инвестира в бъдещето си и предполага, че усилията му ще му позволят да получи определени ползи, както интелектуални, така и материални.

9. Кредит


В широк смисъл заемът е транзакция между две страни, като едната е заемодател, тоест издава средства, а другата е заемополучател. В същото време не само пари, но и стоки, услуги, информация и други материални и нематериални ценности могат да действат като кредитни средства.

10. Процент на рефинансиране

Процентът на рефинансиране е сумата на лихвата на годишна база, която се дължи на Централната банка за заеми, отпуснати на организации. Просто казано, това е процентът, който банките плащат, когато вземат пари на кредит.

Намаляването на процента на рефинансиране помага за стимулиране на икономиката, тъй като кредитите стават по-евтини за банки, фирми и физически лица. В резултат на намаляването на процента на рефинансиране нараства търсенето на стоки и услуги.

И няколко бонус понятия и техните значения...

Търсене
Търсенето е връзката между цената и количеството стоки, които потенциалните купувачи могат или искат да закупят на определена цена и в определено време.
Предлагане
Ако търсенето се формира от потребителите, то предлагането се осъществява от производителите на стоки и услуги на пазара. Предложението се характеризира с желание да се произвеждат ползи за определен период от време при определени условия. В същото време предлагането в съвременния икономически модел не е задължено да задоволява напълно търсенето. Предлагането не може да бъде прецизно съобразено с търсенето поради променливостта на пазара и променящия се характер на потребителя.
Брутен вътрешен продукт
Брутният вътрешен продукт или БВП непрекъснато се превръща в средство за манипулиране на съзнанието в пропагандата на всички държави. Всички го гледат, от обикновени хора до експерти, сравнявайки силата на икономиката, но това не е съвсем вярно. БВП отразява пазарната стойност на всички крайни стоки и услуги, произведени за една година във всички сектори на икономиката в една държава.

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.